Betapet FREE 328  (Mod)

Betapet FREE 328 (Mod)

Game Information of Betapet FREE for android

App Name Betapet FREE
Package Name com.betapet.mobile.se.free
Version 3.2.5
Rating ( 2932 )
Size 10.3 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-05-25
Installs 50,000+
Category Board, Games
Developer

Description of Betapet FREE APK (MOD Unlimited money download for android

Apk link id: com.betapet.mobile.se.free

Betapet är ett ordspel där du tävlar mot spelare från hela Sverige.

När du spelar i mobilen finns ingen tidsgräns utan du lägger dina ord när du själv vill och har tid. Möjligheten att ha 30 spel igång samtidigt innebär dock att du aldrig riskerar att vara sysslolös.

På Betapet spelar du med rating vilket är ett bevis på hur bra du är. Ratingen gör det också lättare att hitta motståndare som matchar just din nivå.

För att göra det enkelt att hitta nya vänner kan du själv bestämma vem du vill spela mot, t.ex. ”Kvinna från Stockholm” eller ”Man från Norrland”. Vill du hellre spela mot dina kompisar kan du samla dessa i en kompislista.

På Betapet kan du…

• Välja vem du vill spela mot (utefter kön och bostadsort).
• Bygga upp din rating och hitta motståndare som matchar just din nivå.
• Spela med ord i grundform eller böjningar (SAOL).
• Få statistik över dina vinster och förluster.
• Utmana dina vänner och skapa en kompislista.
• Kolla in topplistor.
• Spela upp emot 30 spel samtidigt.
• Chatta och diskutera i Betapets forum.

OBS! Om notifieringar ej fungerar pröva följande:
• Logga ur appen via menyn när du är på spellisteskärmen. Logga sedan in igen som vanligt.
• Vissa WiFi-nätverk har generella problem med Android-notifieringar. Detta har inte med appen att göra. Prova att stänga av WiFi om du har problem med notifieringar.
Betapet is a word game where you compete against players from all over Sweden.

When you play on mobile phones is no time limit, but you put your words when you want to and have time. The ability to have 30 games going at the same time means that you are never in danger of being idle.

On Betapet play with rating which is a testament to how good you are. The rating also makes it easier to find opponents that matches your level.

To make it easy to find new friends, you can decide who you want to play against such “Women from Stockholm” or “Man from Norrland.” Would you rather play against your buddies, you can collect them in a buddy list.

On Betapet you can …

• Choose who you want to play against (along gender and place of residence).
• Build up your credit rating and find opponents that matches your level.
• Play with words in basic form or bends (SAOL).
• Get statistics on your wins and losses.
• Challenge your friends and create a buddy list.
• Check out the leaderboards.
• Play up to 30 games simultaneously.
• Chat and discuss in Betapets forum.

NOTE! If notifications are not working try the following:
• Sign the app via the menu when you are on the play list screen. Log back in as usual.
• Some WiFi networks have general problems with the Android notifications. This is not the app to do. Try turning off WiFi if you have problems with notifications.
* Mindre bugfixar.